top of page

RÄDD FÖR ATT MÖTA DIG SJÄLV?Jag träffar ibland på människor som uttrycker en rädsla för att testa coachning. De uttrycker funderingar i stil med:

”Vem vet vad som kommer hända, vad jag kommer få veta? Jag vet inte om jag klarar av att hantera det just nu…”


Jag tyckte också det var lite läskigt att testa coachning första gången. Men min nyfikenhet och hunger efter utveckling var starkare än obehaget att testa något nytt. Dock var jag spänd som en fjäder när jag satte mig framför en coach första gången. Det kändes som om den där coachen skulle kunna se rakt in i mig och läsa mina tankar.


Men jag fick snabbt insikten att i ett coachningssamtal är det klienten som är King. Allt som sker där sker på klientens villkor. Coachens jobb är att få dig att möta dig själv, ha en dialog med dig själv. Få dig att ta reda på vad du verkligen vill och hur du kan komma dit. Och det är du som bestämmer vad du ska göra och när det ska ske. Ingen brådska. Ingen stress eller press. Allt sker i din takt. För det är så långsiktigt hållbar och framgångsrik förändring och utveckling går till.


Har du testat coachning? Hur upplevde du det?

Comments


bottom of page