top of page

Kommunikatörens roll sett ur en VD:s perspektiv

Uppdaterat: 31 jan. 2023


Kommunikatörens roll är inte given och tydlig bara genom sin titel, anser @Henrik Örneblad VD på Huddinge Samhällsfastigheter, ett kommunägt fastighetsbolag med 130 anställda.

Vi fick oss en pratstund där jag passade på att ställa några frågor om vad han tror och tänker, som högsta chef i en organisation och utan någon som helst utbildning i kommunikation, om de utmaningar som vi kommunikatörer ställs inför i vårt arbete.


Svaret på varför rollen upplevs otydlig tror han beror på otydliga arbetsbeskrivningar och att kommunikatörerna lätt dras in i andra funktioners och avdelningars arbete. Inte sällan får de göra jobb som egentligen är någon annans ansvar, är hans erfarenhet.


Vad behöver vi då göra för att förtydliga rollen? Henrik tror att kommunikatörer behöver vara tydliga med vad de kan och vill leverera och sätta ramar för sin funktion och sedan kommunicera detta till övriga organisationen.


Jag frågar också hur han som VD jobbar med sin egen kommunikationsavdelning och vad han tänker om varför risken att drabbas av psykisk ohälsa är så stor för vår yrkesgrupp. Lyssna på hela intervjun här: https://on.soundcloud.com/rvvyz

(15 min)


Efter mitt samtal med Henrik så har jag bara fått ännu mer bekräftelse på att det är vi själva som behöver sätta spelreglerna för vår roll och funktion, så klart med godkännande och stöd av chefer och ledning. Nu slutar vi upp med att tillåta andra slösa med och åka snålskjuts på vår kompetens, vi ska göra det vi är bäst på! Precis som alla andra funktioner i organisationen. Upplever du att du har alldeles för många okvalificerade och avvikande arbetsuppgifter på ditt bord? Skriv ner dem och boka möte med din chef. Gör det nu.Comments


bottom of page