Vad kan jag hjälpa dig med?

Bra kommunikation bygger goda, långsiktiga relationer och ett starkt varumärke. Och vad är då bra kommunikation? Det är den kommunikation (det vill säga innehåll, kanaler, aktiviteter mm) som når och engagerar de olika grupper av människor du och ditt företag vill ha en relation med. Målgrupperna kan vara kunder, samarbetspartners, investerare och framtida medarbetare till exempel. 
 

Vill du ha hjälp med att ta reda på vilka dina viktigaste målgrupper är, var och hur du kan nå dem? Och vill du ha hjälp med att skapa innehåll i rätt kanaler? Jag kan bidra med följande:

Listiga planer
PR och medieträning
Engagerande Innehåll (content)

Utgångspunkten är alltid verksamhetens vision, de uppsatta målen och kärnvärden* när vi bygger en kommunikationsplattform. Den kan bestå av:
 

 • Kommunikationsplan som definierar mål, målgrupper, kanaler, budskap, strategier och aktiviteter
   

 • Varumärkesplattform (företagets vision, affärsidé, mission, kärnvärden, varumärkeslöfte, varumärkesidentitet och positionering)
   

 • Kriskommunikationsplan (en del av en krisplan)
   

 • Kampanj- och projektplaner
   

 • Innehållsplan (Contentplan)
   

 • PR-plan

  *om vision och mål inte är formulerade så kan jag hjälpa er med det också


 •  

 • Jag tränar er inför möten och intervjuer med medier. Det innebär bland annat att:
   

 • Skriva ihop olika verklighetsnära scenarios som du som deltagare får öva på och får konstruktiv utvärdering och återkoppling på
   

 • Ta fram Q & A:s (frågor och svar) och huvudbudskap för den specifika intervju- situationen och visa hur de kan vara ett bra verktyg i förberedelserna
   

 • Du får lära dig att brygga svar på fråga till huvudbudskap

Vad vill dina målgrupper veta, vad intresserar dem? Vad kan du göra för dem? Och vad vill du att de ska veta, tycka, känna om dig och din verksamhet? Tillsammans formulerar vi tydliga, tillgängliga och attraktiva budskap för de målgrupper ni vill prata med, som blir ramarna för det innehåll som skapas. Det kan vara:
 

 • Artiklar för nyhetsbrev, webb, intranät, annonser med redaktionellt innehåll
   

 • Inlägg på sociala mediekanaler
   

 • Enkla och korta filmer
   

 • Podcast
   

 • Manus (till presentationer, tal, film- och tv-produktioner)
   

 • Pressmeddelanden
   

 • Presentationer (Powerpoint till exempel)