Boostad och berikad med nya insikter!

För drygt en vecka sedan befann jag mig på mysiga Waxholm hotell för att delta i kursen Utvecklande Ledarskap. Kursen hölls av Spirafusion.

360 Ledarutvärdering

Innan kurstillfället skulle varje deltagare ha genomfört en sk 360 ledarutvärdering, som gjordes i två steg. Först gjorde jag en självskattning på olika ledarbeteenden, sedan bad jag 6 personer, i mitt fall blev det personer från tidigare arbetsplatser, göra en bedömning på samma beteenden. Resultatet skulle alltså visa om det fanns ett glapp mellan min egen självbild och den bild som andra fd kollegor m fl hade av mig. Det skulle i sin tur ge mig en klarare uppfattning om vad jag behöver jobba med i mitt ledarskap. Spännande är bara förnamnet! Jag tror alla kursdeltagarna var lite spända och nervösa inför att få se resultatet. Ledarskapsmodellen och goda ledarbeteenden Men vi fick vänta lite. Första dagen ägnades åt att gå igenom ledarskapsmodellen och reflektera över vilka beteenden som utmärkte de chefer och ledare som vi hade uppskattat i livet.

Ledarskapsmodellen UL

Jag sammanfattar mina upplevelser första dagen i följande film.

Dag 2 fick vi alltså veta hur sann vår egen självbild var jämfört med vad andra kollegor, chefer och medarbetare ansåg om oss. För egen del så blev det en riktig boost och en skön bekräftelse när jag såg att bilderna stämde överens. Vi hade samma uppfattning om styrkor och svagheter/utvecklingspotential. Det blev mycket reflektion den dagen, både på egen hand, i grupp och med handledare/coach. Jag sammanfattar min upplevelse av dag 2 i filmen nedan.

Dag 3 ägnades åt att skapa en utvecklingsplan för mig och mitt ledarskap. Vi gjorde en kraftfull övning i våra mindre grupper (sk triader) där vi utgick från nuläge och identifierade önskat läge, hinder, och resurser vi behöver för att nå det önskade läget. Övningen utfördes fysiskt, där du förflyttade dig längs med en linje. För mig blev momentet mycket känsloladdat och upplysande!

Dag 4 har inte ägt rum ännu, men vi ska träffas i början av december för att fortsätta med utvecklingsplanerna. Dag 5 och sista dagen för utbildningen sker i Maj nästa år.

Kan varmt rekommendera alla som är intresserade av att utvecklas som ledare att gå kursen! Och du behöver inte vara chef för att ha stor glädje och nytta av utbildningen.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square