top of page

Perfektionskravet – en snubbeltråd för kommunikatörer


Som jag tidigare nämnt så är min erfarenhet att kommunikatörer är väldigt välutbildade, drivna och högpresterande individer. Inte så konstigt då att vi ställer höga krav på våra leveranser! Men ibland så tror jag det där perfektionskravet kommer tillbaka till oss likt en bumerang och slår oss hårt i huvudet. Vi hamnar i doer-fällan för att vi tänker ”jag gör det själv så vet jag att det blir bra och slipper släcka bränder sen.” Och det blir ju fantastiskt bra. Så bra att ingen annan i organisationen vågar sig på att själv göra sin powerpoint eller sitt inlägg på sociala medier eller på bloggen. Och missförstå mig rätt. Vi vill inte att det ska bli High Chaparal där alla gör som de vill och skjuter budskap hej vilt omkring sig. Men att kommunicera är inte bara kommunikatörens jobb, det ingår i alla tjänster, roller och befattningar. Och det är du, kära kommunikatör, som är experten, vilket i min värld innebär att du är rådgivare och utbildare och hanterar organisationens utvecklingsbehov när det gäller kommunikation. Det är du som ser till att personer som inte kan göra en powerpoint-presentation eller inlägg på sociala medier själva, får lära sig det. Och det är du som ser till att det finns mallar och masterpresentation att utgå ifrån. Du ger ramarna och du ska inte alltid, hela tiden och jämt, göra jobbet själv.


Under året har jag utbildat mig till coach ( Gothia Akademi ) i katalyserande coachning och det är något jag nu önskar att jag gjort mycket tidigare, då utbildningen ger så otroligt många bra och effektiva verktyg när det gäller att hantera kommunikationsfrågor i en organisation. Så det är något jag varmt rekommenderar dig som vill utvecklas i rollen.


Till sist. Våga släppa perfektionskravet och tänk lite mer som en entreprenör! Testa och utveckla alltefter resans gång. Kommunikationsavdelningen på Aller Media med Jennie Knutsson i spetsen är ett bra exempel på det här förhållningssättet (Launch & Learn mindset kallar de det) i sitt arbete med internkommunikationen. De körde i gång inter-tv-program (A-nyheterna) under pandemin och lyckas engagera hela organisationen i produktionen, ett avsnitt i veckan. Och de erbjuder medarbetarna olika kommunikationsrelaterade utbildningar i t ex LinkedIn, Instagram, hur man gör Reels mm. Detta arbete har sammantaget gett sitt tydliga resultat i en rejäl höjning i eNPS Score, en mätning som mäter hur benägna de anställda är att rekommendera arbetsgivaren. Vinsterna är med andra ord många.

Comments


bottom of page