top of page

"NÄR KOMMUNIKATIONEN ÄR SOM BÄST, DET ÄR DÅ PROJEKTET LEVERERAR SOM BÄST"Som kommunikatör och marknadsförare är det inte helt ovanligt att arbeta i projektform. Antingen har vi projektledarrollen, eller så är vi en resurs i ett projekt.


I avsnitt 17 i podden Kick Ass Kommunikation samtalar jag med en expert på projektledning och projektkommunikation, Elisabeth Kamél, om just kommunikationens betydelse för ett framgångsrikt projekt. Varför är den så viktig? Och vilka utmaningar är vanliga i ett projekt när det gäller kommunikation? Vilka är de vanligaste orsakerna att man misslyckas med kommunikationen i projekt och vad kan det få för konsekvenser?


Många större projekt tar hjälp av en kommunikatör, men vi kommer ofta lite väl sent i projektet. (om du frågar oss) Elisabeth och jag pratar om hur samarbetet mellan projektledning och kommunikatör kan bli riktigt bra och effektivt. Vad behöver en kommunikatör förstå och sätta sig in i när det gäller projektledning för att kunna bidra till projektets framgång?


Lyssna på Spotify eller Podbean eller här:bottom of page