top of page

Därför är kommunikationsplanen ryggraden i ditt arbete
Bild: Bodil Bergman Hughes

Det finns ett verktyg som, enligt mig, är ovärdeligt när du jobbar med kommunikation och det är kommunikationsplanen.


Syftet med den är att gifta i hop kommunikationsarbetet med den övergripande affärs- och verksamhetsplanen, det vill säga den visar klart och tydligt på värdet du och dina kollegor i teamet bidrar med till företagets, verksamhetens framgång.


Den hjälper dig att strukturera och prioritera arbetet så att du lägger tid och kraft på det som ger bäst effekt.


Den ger dig stöd och mandat i och med att den är godkänd av ledningsgruppen.


Och arbetet med att ta fram planen innebär att du behöver involvera nyckelpersoner i företaget, verksamheten, projektet etc vilket har den sköna bieffekten att du skapar värdefulla relationer med viktiga personer i företaget.


Behöver du hjälp och inspiration för att komma i gång med kommunikationsplanen?


🌺 Gå min webbkurs


🌺 Anlita mig som bollplank/coach i processen


🌺 Eller så gör jag den åt dig. Mejla, ring eller boka First-Impression-Meeting, se länk i kommentar.

bottom of page